fbpx
ArrowÚvod / Cirkulárna ekonomika

Cirkulárna ekonomika

Cirkulárna ekonomika (obehové hospodárstvo) sa zakladá na využívaní dostupných zdrojov environmentálne a ekonomicky udržateľným spôsobom. Na rozdiel od tradičného lineárneho rastu, ktorého podstatou je model „zober, vyrob, zahoď“, obehové hospodárstvo počíta s minimalizáciou odpadu a obmedzovaním zdrojových vstupov. Koncept cirkulárnej ekonomiky tak má vo výsledku chrániť životné prostredie a znižovať našu závislosť od prírodných zdrojov. Pre naplnenie tohto ambiciózneho cieľa je nevyhnutný zodpovedný prístup výrobcu i spotrebiteľa k všetkým neoddeliteľným procesom životnosti výrobku.Teda k dizajnu, výrobe, spotrebe a recyklácii.

Arrow
Kliknite na koliesko a dozviete sa viac o cirkulárnej ekonomike
Shopping cart Arrow down Arrow diagonal Factory icon
Suroviny Dizajn Výroba Distribúcia Spotreba Zber CCE Recyklácia ZEVO