fbpx

Výroba

Zatiaľ čo v prípade dizajnu možno z pohľadu cirkulárnej ekonomiky (CE) hovoriť o faktore, ktorý je najmenej zaťažený uvažovaním o možnostiach rozpočtu, v prípade výroby ide o presný opak. Prísna racionalizácia a efektivita výroby býva spravidla STOP momentom aj tých najvizionárskejších plánov.

Aj preto je debata o aplikácii princípov CE do výroby od jej vzniku podľa materiálu Cirkulární Česko od Institutu cirkulární ekonomiky zaťažená tzv. trhovou bariérou. Výrobca zrazu stojí pred množstvom zdanlivo neprekonateľných výziev. Treba nakúpiť nové stroje, prenajať ďalšie skladové priestory, rozviazať staré dodávateľské kontrakty a nadviazať nové, prijať nových pracovníkov atď. Najväčšou prekážkou je však získanie samotných druhotných surovín, ktoré by boli cenovo a kvalitatívne porovnateľné so surovinami primárnymi. Firmy sa zároveň obávajú obmedzenej konkurencieschopnosti počas obdobia prechodu na nový model. A tak svoje rozhodnutie odkladajú a čakajú, kto s prechodom na výrobu podľa princípov CE príde ako prvý.

Uveďme si teda niekoľko príkladov firiem, ktoré našli dostatok odvahy na aplikáciu princípov CE do svojej výroby a aj vďaka tomu prispeli k svojmu hospodárskemu profitu.

1. Vstupné náklady možno znižovať nielen hľadaním lacnejších dodávateľov na rozvojových (žiaľ, často neetických) trhoch, ale využívaním recyklovaných materiálov, prípadne repasovaním výrobkov, ktoré už doslúžili. Príkladom dobre známym z našich končín môže byť opätovné zavedenie sklenených fliaš na pivo alebo mlieko. Podľa viacerých štúdií by tým mohlo dôjsť až k 20-percentnej úspore nákladov na balenie. Iným, dobre známym príkladom je repasovanie tlačiarenských tonerov s využitím použitých tonerových kaziet, ktoré by za iných okolností skončili v koši.

2. Nové zdroje zisku si možno zabezpečiť aj inteligentným prístupom k potrebám spotrebiteľa a otvorením úplne nového trhu. Ukážkovým príkladom je spoločnosť Innogy, ktorá pred niekoľkými rokmi začala projekt prenájmu pracích cyklov spojený so zabezpečením novej práčky vrátane jej servisu. Zákazník platí reálne len za to, čo vyperie a spoločnosť profituje z mesačného paušálu hradeného zákazníkom. V prípade, ak zákazník už o práčku nemá záujem, spoločnosť sa postará o to, aby bola dodaná inému zákazníkovi. Svetlým príkladom aplikácie princípov CE do výroby je aj spoločnosť Stered PR Krajné, ktorá od subdodávateľov automobiliek vykupuje textilný odpad z výroby sedačiek automobilov a používa ich na špičkové protihlukové a izolačné steny.

3. Zníženie rizika spojeného s kolísaním cien surovín je strašiakom finančného oddelenia každého výrobcu. Práve vďaka aplikácii princípov CE možno toto riziko znižovať. Z množstva príkladov je jedným z najvýraznejších situácia, ktorá nastala okolo cien kobaltu – jednej z najdôležitejších surovín pri výrobe autobatérií. Prudký nárast cien až o 300 percent v rokoch 2015 – 2017 prinútil spoločnosť TESLA k oveľa aktívnejšiemu prístupu v používaní kobaltu z batérií po ukončení ich životnosti. Dnes spoločnosť deklaruje, že až 60 percent materiálov na výrobu autobatérií pochádza z druhotných surovín, čím si nielen znižuje náklady, ale aj obavy z vývoja cien primárnych surovín.

4. Zelený imidž výrobcu je pre čoraz viac ľudí stále dôležitým faktorom spotrebiteľského správania. Pre marketingové oddelenia výrobcov ide o silný argument, ktorý im umožňuje odlíšiť sa od konkurencie a zároveň o silnú tému ich marketingovej komunikácie. Aj na Slovensku možno používať označenie Environmentálne vhodný produkt (EVP), ktoré Ministerstvo životného prostredia SR udeľuje výrobkom spĺňajúcim národné a európske environmentálne kritériá.

ZDROJ: Incien.orgSlovak Business Agency

Výroba