fbpx
ArrowÚvod / Služby / Poradenstvo pre firmy a obce

Poradenstvo

Každá firma i obec je špecifickým svetom sama o sebe. Bez ohľadu na to sme všetci povinní rešpektovať platnú legislatívu v oblasti odpadového hospodárstva. Okrem tohto neodškriepiteľného pravidla platí ešte jedna nemenná skutočnosť – Zem, ktorú spoločne obývame, je len jedna. Sme si vedomí toho, že pri výbere dodávateľa modelu odpadového hospodárstva vašej firmy alebo obce stále hrajú významnú rolu financie, no my vám ponúkame niečo viac ako len „lacné riešenie“. Máme pre vás ponuku, ktorá je nielen cenovo výhodná, ale aj ekologická. Sme hrdí na to, že patríme medzi rastúcu skupinu firiem, ktoré berú udržateľný rozvoj vážne a prispôsobujú mu každý detail ponuky predstavenej klientovi. 

Našou víziou je spoločnosť bez odpadov. Pevné presvedčenie, že svet sa v záujme vlastného prežitia musí preorientovať z lineárneho na cirkulárny model ekonomiky, nás inšpirovalo k vytvoreniu unikátnych poradenských balíkov Cirkulárna firma a Cirkulárna obec. Pri ich  realizácii vychádzame z dlhoročných poradenských skúseností v oblasti odpadového hospodárstva. Vďaka profesionálnemu tímu odborníkov vieme byť flexibilní a schopní prispôsobiť ponuku potrebám a možnostiam klienta.

Cirkulárna firma

Ponuka pre priemysel

V balíku ponúkame*:

 • cirkulárny audit odpadového hospodárstva firmy s prihliadnutím na jej možnosti a potreby,
 • legislatívne poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva,
 • nastavenie interných procesov nakladania s odpadmi podľa princípov cirkulárnej ekonomiky,
 • školenia pracovníkov zodpovedných za odpadového hospodárstvo vašej spoločnosti,
 • poradenstvo a analytickú činnosť v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi,
 • prípravu povinných dokumentov pre nakladanie s odpadmi.

* Ponuka uvedená v balíku Cirkulárna firma je orientačná. Jej obsah radi prispôsobíme vašim skutočným potrebám a možnostiam.

Mám záujem

Cirkulárna firma

Cirkulárna obec

Ponuka pre samosprávy

V balíku ponúkame*:

 • cirkulárny audit odpadového hospodárstva obce s prihliadnutím na jej možnosti a potreby,
 • vytvorenie efektívneho systému nakladania s obecným komunálnym odpadom,
 • nastavenie správnych frekvencií odvozu odpadu v záujme šetrenia obecného rozpočtu,
 • výber vhodných typov a počtov zberných nádob podľa skutočných potrieb obce,
 • konzultácie v oblasti legislatívnych povinností (hlásenia, audity atď.),
 • nastavenie systému obecného zberu triedeného odpadu,
 • poradenstvo v oblasti zakladania a prevádzky obecných zberných dvorov,
 • poradenstvo v oblasti zakladania a prevádzky obecných kompostární,
 • poradenstvo v oblasti zakladania a prevádzky RE-USE centier,
 • vzdelávanie detí v školskom veku i dospelých v oblasti ekologického nakladania s odpadmi.

* Ponuka uvedená v balíku Cirkulárna samospráva je orientačná. Jej obsah radi prispôsobíme vašim skutočným potrebám a možnostiam.

Mám záujem

Cirkulárna obec