fbpx
ArrowÚvod / O spoločnosti

Profil

Spoločnosť ewia bola založená v roku 2018. Akciová spoločnosť má 100-percentného akcionára – česko-slovenskú finančnú skupinu Wood & Company. Vznik spoločnosti ewia sa viaže na spoločenskú požiadavku ekologického nakladania s odpadmi a prechodu na cirkulárnu ekonomiku. Zároveň ponúka riešenia odpadového hospodárstva, pri ktorom sa odpad v podobe druhotnej suroviny, energie alebo tepla vracia späť na opätovné využitie a nekončí na skládke.

Hlásime sa k tomu, že vzniku odpadu treba v prvom rade predchádzať. No pokiaľ sa to nepodarí, treba ho premeniť na hodnotu. Zhmotnením tejto myšlienky je projekt Centier cirkulárnej ekonomiky (CCE). Táto idea je výsledkom niekoľkoročnej práce tímu špecialistov zo Slovenska, z Česka, Fínska, Nemecka a z Veľkej Británie. Centrum cirkulárnej ekonomiky reprezentuje najmodernejšie trendy v oblasti nakladania s odpadmi. Vďaka nemu sa cirkulárna zásada kúp – použi – znova použi stáva realitou. Odpad v Centre cirkulárnej ekonomiky prechádza triedením, mechanickou úpravou, lisovaním, balením a vracia sa späť na spracovanie. Zostatok nevyužiteľný na recykláciu putuje do Zariadenia energetického využitia odpadov (ZEVO), kde sa premieňa na teplo a elektrickú energiu.

Vedenie

Ing. Marián Christenko
Ing. Marián Christenko

člen predstavenstva, CEO ewia a.s.,

CEO KOSIT a.s., Viceprezident CEWEP

LinkedIn

Ing. Ladislav Halász, PhD.
Ing. Ladislav Halász, PhD.

regionálny riaditeľ ewia a.s.

LinkedIn

Ing. Miroslav Bicek
Ing. Miroslav Bicek
riaditeľ pre strategické projekty ewia a.s.
Ing. Ľubomír Šoltýs
Ing. Ľubomír Šoltýs

predseda predstavenstva

a partner skupiny WOOD & Company

Mgr. Martin Šmigura
Mgr. Martin Šmigura

člen predstavenstva a investičný

riaditeľ spoločnosti WOOD & Company SR

LinkedIn

Partneri

Odpadové hospodárstvo podľa princípov cirkulárnej ekonomiky si vyžaduje odborných partnerov, ktorí sa téme ekologického spracovania odpadov venujú dlhodobo. Medzi našich partnerov patria: portál www.odpady-portal.sk, NATUR-PACK, a.s., a Confederation of European Waste-to-Energy Plants (CEWEP).