fbpx
Popolček a škvara zo ZEVO sa premenia na soľ aj na zlato
V priemyselnom sektore zameranom na energetické zhodnocovanie odpadov sa objavujú inovácie, ktoré dokážu prispieť k rozvoju obehového hospodárstva. Využiť sa dá aj popolček. V ...
Zelený vodík by sa mohol vyrábať aj v košickom ZEVO
Okrem obnoviteľných zdrojov sa zelený vodík môže vyprodukovať aj z odpadu pri jeho energetickom zhodnotení. V ...
Bod zlomu v nakladaní s odpadmi: Energetické zhodnotenie odpadov bude lacnejšie ako skládkovanie
Posledné roky priniesli niekoľko míľnikov v cenách nakladania s komunálnym odpadom. Závislosť slovenského ...
História ZEVO: Kľúčom k zastaveniu cholery v Hamburgu bolo aj vyriešenie odpadov
Prvé zariadenia na termické zneškodňovanie odpadu vznikali v 19. storočí ako odpoveď na kritický stav hygieny ...
Ďalšie články