fbpx
Uhlíková neutralita ekonomiky sa dosiahne aj s pomocou ZEVO
Premena nerecyklovateľného odpadu na elektrinu a teplo je súčasť riešenia energetickej krízy. Nenahovárajme si, že všetko vyrieši vietor, voda a slnko. Ak chceme v Európe posilniť ...
Popolček a škvara zo ZEVO sa premenia na soľ aj na zlato
V priemyselnom sektore zameranom na energetické zhodnocovanie odpadov sa objavujú inovácie, ktoré dokážu ...
Zelený vodík by sa mohol vyrábať aj v košickom ZEVO
Okrem obnoviteľných zdrojov sa zelený vodík môže vyprodukovať aj z odpadu pri jeho energetickom zhodnotení. V ...
Bod zlomu v nakladaní s odpadmi: Energetické zhodnotenie odpadov bude lacnejšie ako skládkovanie
Posledné roky priniesli niekoľko míľnikov v cenách nakladania s komunálnym odpadom. Závislosť slovenského ...
Ďalšie články