fbpx
Otvorený list poslancom a poslankyniam obce Močenok
Vážená pani poslankyňa / Vážený pán poslanec, dovoľte niekoľko informácií o aktuálnom stave projektu Centrum cirkulárnej ekonomiky Šaľa. V súčasnosti stále prebieha proces ...
Uhlíková neutralita ekonomiky sa dosiahne aj s pomocou ZEVO
Premena nerecyklovateľného odpadu na elektrinu a teplo je súčasť riešenia energetickej krízy. Nenahovárajme si, ...
Popolček a škvara zo ZEVO sa premenia na soľ aj na zlato
V priemyselnom sektore zameranom na energetické zhodnocovanie odpadov sa objavujú inovácie, ktoré dokážu ...
Zelený vodík by sa mohol vyrábať aj v košickom ZEVO
Okrem obnoviteľných zdrojov sa zelený vodík môže vyprodukovať aj z odpadu pri jeho energetickom zhodnotení. V ...
Ďalšie články