fbpx
Takmer všetok odpad možno racionálne využiť
Arrow

Naša vízia

Spoločnosť ewia vznikla s cieľom naplnenia ambície o prechode z lineárnej na cirkulárnu ekonomiku. Našou víziou je spoločnosť bez odpadov. Takmer všetok odpad, ktorý dnes končí na skládke, totiž možno racionálne využiť a vytvoriť z neho nový materiálový alebo energetický zdroj. Odpad v podstate neexistuje.

Zhmotnením našej vízie je projekt Centier cirkulárnej ekonomiky (CCE). Táto idea je výsledkom niekoľkoročnej práce tímu špecialistov zo Slovenska, z Česka,Fínska, Nemecka a z Veľkej Británie. Reprezentuje najmodernejšie trendy v oblasti nakladania s odpadmi v EÚ. Lineárnu rovnicu kúp – použi – vyhoď zásadne mení na kúp – použi – znova použi. Odpad v Centre cirkulárnej ekonomiky prechádza triedením, mechanickou úpravou, lisovaním, balením a vracia sa späť na spracovanie. Zostatok nevyužiteľný na recykláciu putuje do  Zariadenia energetického využitia odpadov (ZEVO), kde sekundárne vzniká teplo a elektrická energia.

Centrum cirkulárnej ekonomiky

Koncept Centier cirkulárnej ekonomiky (CCE) spoločnosti ewia je výsledkom niekoľkoročnej práce celého tímu špecialistov nielen zo Slovenska, ale aj z Česka, Fínska, Nemecka a z Veľkej Británie. V regiónoch, kde Centrum cirkulárnej ekonomiky vznikne, bude možné zredukovať objem komunálnych odpadov uložených na skládku na menej ako 2 %.

Viac

ZEVO

Kľúčovou súčasťou Centra cirkulárnej ekonomiky je ZEVO, ktoré je schopné energeticky zhodnotiť 100 000 ton odpadu ročne. ZEVO je tak schopné pokryť ročnú spotrebu v prípade elektrickej energie 23 000 domácností.

Viac

Poradenstvo

Každá firma i obec je špecifickým svetom sama o sebe. Bez ohľadu na to sme všetci povinní rešpektovať platnú legislatívu v oblasti odpadového hospodárstva. Okrem tohto neodškriepiteľného pravidla platí ešte jedna nemenná skutočnosť – Zem, ktorú spoločne obývame, je len jedna.

Viac