fbpx

Recyklácia

Recyklácia je proces, pri ktorom sa opätovne zužitkujú už raz použité materiály. V procese cirkulárnej ekonomiky (CE), ktorý je postavený práve na cirkulácii materiálových tokov, má efektívna recyklácia dominantné postavenie. Jej hlavným prínosom je zníženie objemu odpadu, spotreby prírodných materiálov a takisto redukcia skleníkových plynov.

Podľa Európskeho štatistického úradu Slovensko v roku 2015 recyklovalo len 14,9 percenta komunálneho odpadu, v roku 2016 to bolo 23 percent. V roku 2035 by malo podľa plánu EÚ triediť a recyklovať až 60 percent z celkového objemu odpadu.

Medzi odpady, ktoré sa dajú recyklovať, patrí papier. Ten tvorí asi 20 percent z celkového objemu odpadu. Opätovným využitím približne 100 ton starého papiera na výrobu nového sa zachráni cca 1 hektár 100-ročného lesa.

Podľa údajov severoamerickej organizácie pre ochranu životného prostredia Earth Care spotrebuje výroba 1 tony papiera zo starého papiera v porovnaní s výrobou z celulózy (primárnej suroviny) len 1/2 vody, znižuje znečistenie ovzdušia o 74 – 75 percent, znečistenie vody o 35 percent.

Asi 6 percent odpadu tvorí sklo, ktoré vzhľadom na svoje fyzikálne vlastnosti môže byť recyklované donekonečna. Plasty tvoria hmotnosťou menej než 8 percent odpadu. Toto nízke percento je však zavádzajúce, keďže plasty majú nízku váhu. Do úvahy treba preto brať skôr ich objem. Kovy tvoria takmer 5 percent odpadu. Výroba kovov z prvotných zdrojov je finančne mimoriadne náročná. Preto je ich opätovné využitie na Slovensku pomerne úspešné. Recyklujeme takmer 34,6 percenta kovov. Medzi odpad, ktorý iba veľmi ťažko hľadá uplatnenie v recyklácii, patrí textil. Tvorí asi 4 percentá z celkového odpadu.

Na Slovensku má recyklácia papieru, kovov či skla bohatú tradíciu, ktorá sa bežnému spotrebiteľovi spája s atmosférou zberných dvorov alebo školských zberov papiera. Výsledky zberu končia vo fabrikách, ktoré dnes vo veľkom čerpajú práve z druhotných surovinových zdrojov. Jedným z príkladov sú sklárne Vetropack z mesta Nemšová, ktoré používajú pre výrobu nových produktov viac než 60 percent použitého skla. Vetropack šetrí suroviny aj výrobou odľahčených, ale odolných sklenených obalov. Závod Mondi SCP Ružomberok zase produkuje vlastnú EKO kolekciu papiera, ktorý vzniká spracovaním zberového papiera a je nebielený. Okrem toho táto firma vlastní certifikáty medzinárodných schém FSC™ a PEFC™, ktoré zaručujú, že ich drevo pochádza z dobre obhospodarovaných lesov.

Samostatnou kapitolou je recyklácia PET fliaš, ktoré v posledných desaťročiach doslova zaplavili naše obchody. Aj na Slovensku existujú príklady firiem, ktoré dokážu „PET-ky“ recyklovať a pripraviť ich na materiálový návrat do obehu. Jedným z nich je spoločnosť General Plastic z Kolárova, ktorá fľaše premieňa na tzv. prané vločky v rôznych farebných odtieňoch. Určitý objem vločiek putuje na opätovnú výrobu fliaš, zvyšok sa používa na výrobu lavičiek, trúbok alebo športového oblečenia a ruksakov.

Kým plastový, sklenený alebo kovový odpad vo veľkej miere nachádza svoje opätovné uplatnenie, biologicky rozložiteľný odpad sa môže po kompostovaní využiť ako kvalitné organické hnojivo. Pre nerecyklovateľný odpad existuje momentálne jediná možná alternatíva zhodnotenia a tým je energetické zhodnocovanie odpadov. Spoločnosť KOSIT a.s., člen skupiny ewia, prostredníctvom svojej prevádzky ZEVO (Zariadenie energetického využitia odpadu) premieňa odpad na elektrinu a teplo, ktorými sa v zimnom období vykurujú tisícky košických bytov.

ZDROJ: nulaodpadu.sk; earthcarenm.org; euractiv.sk, ciernalabut.sk, incien.sk

Recyklácia