fbpx
Blog a médiá /Médiá / Všetko o energetickom využití odpadov na jednom mieste. Vychádza Biela kniha

Všetko o energetickom využití odpadov na jednom mieste. Vychádza Biela kniha

O téme energetického zhodnocovania odpadov zatiaľ nie je na Slovensku veľa ucelených materiálov. Mení to nová publikácia, ktorá prináša prehľadné informácie o ceste k udržateľnému odpadovému hospodárstvu.

Biela kniha odpadového hospodárstva vychádza po vzore rovnomennej publikácie z Rakúska, kde vzniká už od konca 90. rokov pod záštitou ministerstva životného prostredia.

Slovenská verzia zohľadňuje lokálne špecifiká a prináša komplexný prehľad o energetickom zhodnocovaní odpadov. Na publikácii pracovalo viacero odborníkov.

Ako modernizovať odpadové hospodárstvo

„Rakúsky model je pri budovaní integrovaného systému nakladania s odpadmi cenným zdrojom skúseností, z ktorých môžeme čerpať pri modernizácií nášho odpadového hospodárstva a dosahovaní ambiciózneho cieľa klimaticky neutrálneho Slovenska,“ hovorí regionálny riaditeľ ewia a.s. Ladislav Halász.

Biela kniha je štruktúrovaná do ôsmich častí, venuje sa obehovému hospodárstvu a jeho úlohe v cirkulárnom modeli fungovania ekonomiky, mapuje platnú legislatívu aj aktuálny stav odpadového hospodárstva u nás a odpovedá na otázku, s akým objemom odpadu musíme rátať v budúcnosti.

Približuje aj techniky spracovania nerecyklovateľnej zložky odpadu a prináša ekonomický pohľad na výstavbu a prevádzku Centier cirkulárnej ekonomiky s integrovanými zariadeniami na energetické využitie odpadu (ZEVO). Na Slovensku ich ewia plánuje vybudovať päť.

V súlade s vládnou stratégiou

Cieľom publikácie je podľa L. Halásza poskytnúť verejnosti informácie o energetickom zhodnocovaní odpadu faktickým a zrozumiteľným spôsobom.

„Práve sa pripravuje stratégia odpadového hospodárstva na ďalších päť rokov, ktorá by mala vychádzať zo záväzku vlády, že zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov budú integrálnou súčasťou zhodnocovania tých zložiek komunálneho odpadu, ktoré nemožno efektívne materiálovo recyklovať. Biela kniha svojím obsahom presne napĺňa túto myšlienku a zároveň špecifikuje potenciál využitia energetického zhodnocovania odpadov na Slovensku,“ dodáva L. Halász.

Bielu knihu energetického zhodnocovania odpadov si môžete stiahnuť na tomto odkaze.