fbpx
Blog a médiá /Energetika / ZEVO pomáha krajským mestám znižovať uhlíkovú stopu. Najnižšiu majú Košice

ZEVO pomáha krajským mestám znižovať uhlíkovú stopu. Najnižšiu majú Košice

Najnovšia analýza spoločnosti WOOD & Company ukázala, akú uhlíkovú stopu vytvárajú krajské mestá pri spracovaní komunálneho odpadu. Z porovnania najlepšie vyšli Košice, ktoré kombinujú recykláciu s energetickým zhodnotením odpadov v ZEVO. Najhoršie dopadli samosprávy, ktoré väčšinu odpadov skládkujú.

Krajské mestá vyprodukujú až štvrtinu z celkového množstva komunálneho odpadu na Slovensku. Iba v Košiciach a v Bratislave končí nerecyklovateľný odpad v zariadení na energetické využitie odpadu (ZEVO), v ostatných krajských mestách sa vozí na skládky. Pri skládkovaní vzniká skleníkový plyn metán a z jednej tony skládkovaného komunálneho odpadu sa vyprodukuje 870 – 880 kg ekvivalentu oxidu uhličitého (t. j. skleníkových plynov).

ZEVO Košice
Emisie zo ZEVO Košice sú pod dohľadom profesionálov vo velíne zariadenia

Podstatne menej sa vyprodukuje pri premene odpadu na teplo a elektrinu v ZEVO. „Z jednej tony energeticky zhodnoteného komunálneho odpadu sa uvoľní 382 kg ekvivalentu oxidu uhličitého. Na druhej strane výroba elektriny a tepla z odpadu môže nahradiť fosílne zdroje pri výrobe energií, čo sa pozitívne prejavuje v tzv. „zabránení“ vzniku emisií skleníkových plynov z týchto zdrojov“, vysvetľuje Ladislav Halász, odborník na odpadové hospodárstvo.

Spracovanie odpadu sa prejavuje aj v uhlíkovej stope, ktorú krajské mestá za sebou nechávajú. Najmenšiu majú Košice, ktoré vďaka “zabráneným emisiám” pri nakladaní s odpadom vyprodukujú 132 kg ekvivalentu oxidu uhličitého na jednu tonu komunálneho odpadu. Nasleduje Bratislava s hodnotou 243, opäť prioritne vďaka prítomnosti ZEVO. Ďaleko za nimi sú ostatné krajské mestá, ktoré nerecyklovateľnú zložku vozia na skládky.

Uhlíková stopa pri nakladaní s komunálnym odpadom v krajských mestách SR

(v kg ekvivalentu CO2 na 1 tonu komunálneho odpadu, 2019)

Graf - Uhlíková stopa pri nakladaní s komunálnym odpadom v krajských mestách SR
Najmenšiu majú Košice, ktoré vyprodukujú 132 kg ekvivalentu oxidu uhličitého na jednu tonu komunálneho odpadu. Nasleduje Bratislava s hodnotou 243 ekvivalentu CO2.

Na Slovensku až polovica vyprodukovaného komunálneho odpadu končí na skládkach. Európska komisia kvôli tomu začala minulý týždeň konanie voči Slovenskej republike. Ak Slovensko neprijme účinné opatrenia, môže čeliť vysokým pokutám.

Súčasťou riešenia je zámer spoločnosti ewia vybudovať päť Centier cirkulárskej ekonomiky s integrovanými zariadeniami ZEVO. Moderné centrá by mali vyrásť najprv priv Trnave a v Šali. Nerecyklovateľný odpad by sa tu po vytriedení zhodnocoval na teplo a elektrinu pre domácnosti v regióne.