fbpx
Blog a médiá /Odpady / Triedenie a recyklácia odpadu. Je to to isté?

Triedenie a recyklácia odpadu. Je to to isté?

Tieto dva pojmy sa natrvalo ukotvili v našom každodennom slovníku. Napriek tomu sme svedkami toho, ako prichádza k ich zámene a to nielen prostredníctvom laickej verejnosti, ale aj vo výstupoch médií. Skúsme si preto jednoducho vysvetliť, v čom spočíva základný rozdiel.

Triedenie odpadu

Triedenie symbolizujú farebné kontajnery: zelené, žlté, modré, červené a hnedé.

  • Zelené kontajnery slúžia na sklo. Teda fľaše, poháre, črepy či úlomky tabuľového skla.
  • Žlté kontajnery sú určené na plasty. Ide o číre a farebné fólie, igelitové tašky, fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, fľaše od nápojov, sirupov a obaly kozmetických výrobkov.
  • Modré kontajnery slúžia na papier. Teda na časopisy, noviny, papierové vrecúška, škatule (ak nie sú kombinované s iným materiálom ako napr. hliník, celofán), papierová lepenka či kartón.
  • Červené kontajnery sú určené na kovy. Ide o nápojové obaly, staré riady, drobný železný šrot, drôty a káble, oceľ, kovové obaly od potravín a plechovky.
  • Hnedé kontajnery slúžia na biologický odpad zo záhrad. Teda na kvety, štiepky, piliny, pokosenú trávu, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia a zo zeleniny a burinu.
  • Takto vytriedený odpad z farebných kontajnerov putuje na triediacu (dotrieďovaciu) linku, kde sa z neho odstránia zložky nevhodné na ďalšie spracovanie. Podľa viacerých štatistík ide cca o 25 – 40 percent odpadu, ktorý prejde triediacou linkou. Z takého materiálu sa v Zariadeniach na energetické využitie odpadu (ZEVO) vyrába teplo a elektrická energia. Pokiaľ samospráva takýmto zariadením nedisponuje, nehodnotný odpad putuje na skládku.

Hodnotné zložky sa po dotriedení zlisujú, zabalia a smerujú na recykláciu.

Recyklácia odpadu

Recyklácia odpadu je logickým vyústením triedenia. Podľa konvenčných definícií, ide o „proces opätovného využitia materiálov a produktov, ktoré už boli použité“. Zjednodušene povedané, ide o návrat použitých materiálov naspäť do výroby podľa princípov cirkulárnej ekonomiky.

V procese cirkulárnej ekonomiky (CE), ktorý je postavený práve na cirkulácii materiálových tokov, má efektívna recyklácia kľúčové postavenie.Takéto materiály sa používajú buď samostatne, alebo ako prímes pri výrobe nových produktov. A to nielen za účelom zníženia výrobných nákladov, ale niektorých aj za účelom zlepšenia vlastností samotného produktu. Viac o recyklácii čítajte tu.

Na záver ešte drobné upozornenie. To, že triedime, neznamená, že automaticky recyklujeme. Zvlášť v ostatných rokoch začína byť vzťah medzi týmito dvomi procesmi problematický. Ako bolo spomínané, dotriedený odpad, ktorý má vlastnosti vhodné na návrat do materiálového obehu, putuje na recykláciu. Teda, mal by putovať. Problém je v tom, že Európa nemá na také množstvo odpadu dostatočné spracovateľské kapacity. Hlavnými odberateľmi sa stali krajiny ako Čína, India, či Turecko. Podľa Eurostatu sa export recyklovateľných surovín z EÚ do krajín mimo EÚ v posledných 10 rokoch pohyboval medzi 30 a 40 miliónmi ton ročne. Zdalo sa, že všetci sú spokojní. Lenže neboli. Čína do roku 2017 objem prijatého odpadu znižovala, až začiatkom roka 2018 prijala radikálne opatrenie v podobe zákazu 24 druhov dovozu odpadu vrátane plastu a netriedeného papiera. Najväčšia „svetová fabrika“ zároveň odkázala, že odteraz sa bude sústrediť na problémy s vlastným odpadom, ktorého má evidentne viac ako dosť.

Riešením môže byť práve aktívna podpora výstavby nových Zariadení na energetické využitie odpadu (ZEVO). V „ZEVÁCH“ sa kopiaci triedený odpad, ktorý nemá odberateľa, môže premeniť na elektrickú energiu a teplo.