Blog a médiá / Zväz automobilového priemyslu

Podpora pre ZEVO rastie. Pridávajú sa samosprávy a automobilový priemysel

Zástupcovia slovenských samospráv, výrobných podnikov a spracovateľov odpadu sa pripojili k výzve Asociácii nemeckých komunálnych podnikov, aby EÚ naďalej podporovala energeticky efektívne spracovanie nerecyklovateľného odpadu v ZEVO.

Zariadení na energetické využitie odpadov (ZEVO) majú v hierarchii odpadového hospodárstva nenahraditeľnú úlohu. Tvrdí to Asociácia nemeckých komunálnych podnikov (VKU) v takzvanej výzve z Berlína. Preto Nemci apelujú na EÚ, aby naďalej podporovala tento model nakladania s odpadom. Ten je založený na kombinácii recyklácie a energetického zhodnocovania nerecyklovateľného odpadu. Tento systém odpadového hospodárstva je navyše udržateľnou činnosťou v rámci európskej taxonómie. Okrem Nemecka sa osvedčil aj v krajinách ako Švajčiarsko, Fínsko, či Dánsko, ktoré aj vďaka nemu nie sú odkázané na neekologické skládkovanie.

K  berlínskou výzve sa pripojili aj štyri slovenské subjekty. Konkrétne Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), Zväz automobilového priemyslu SR a odpadárske firmy KOSIT a spoločnosť ewia. Košická firma KOSIT je členom Konfederácie európskych prevádzkovateľov zariadení na energetické využitie odpadu (CEWEP), ktorá je v zahraničí jedným z iniciátorov berlínskej výzvy.

Tieto subjekty poukazujú na to, že ZEVO, rešpektujúc hierarchiu odpadového hospodárstva, musí zostať pilierom odpadového hospodárstva aj v dlhodobom horizonte. Dôležitosť a prínos ZEVO je možné oceniť aj v období pretrvávajúcej pandémie, kedy sa hygienicky kritický odpad bezpečne zhodnocuje práve v týchto zariadeniach.

Zberný dvor v ZEVO spoločnosti Kosit v Košiciach.

Argumenty odborníkov a podpora ZEVO

Na Slovensku sa od roku 1991 nepostavilo ani jedno ZEVO. Dôsledkom toho skládkujeme takmer 50% odpadu. „To pre našu krajinu znamená v dlhodobom horizonte veľký problém. Skládky, ktoré musíme postupne zatvárať, nemáme čím nahradiť,“ vysvetľuje Ladislav Halász,viceprezident CEWEPu a technický riaditeľ KOSITu.  Kým vo východnej Európe sa tieto zariadenia nestavajú, v západnej časti kontinentu funguje kombinácia recyklácie a energetického zhodnocovania odpadov v symbióze.

Lenže aj vo východnej Európe sa časy menia. „Poľsko a Česko sa rozhodli, že ZEVO bude súčasťou ich národnej stratégie odpadového hospodárstva. Začali systematicky budovať takéto zariadenia v jednotlivých regiónoch. Slovensko v tomto smere tradične mešká,“ dodáva Halász.

Na ekonomické aj ekologické dopady zákazu skládkovania a chýbajúcej podpory energetického zhodnocovania odpadov upozorňuje aj Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS. Podľa neho by sa nerecyklovateľný odpad mal radšej premeniť na energiu, čo by mohlo priniesť viacero synergických efektov, vrátane lacnejšieho zdroja elektrickej energie a tepla pre domácnosti v mestách a obciach.

Nedostatok koncových zariadení pre nerecyklovateľné priemyselné odpady začínajú pociťovať aj automobilky. Tento faktor znižuje konkurencieschopnosť výroby automobilov na Slovensku. „Podporujeme Berlínsku výzvu, pretože energetické zhodnocovanie je jedným z dôležitých článkov stratégie nakladania s odpadmi v rámci EÚ, ktoré je na Slovensku nedocenené a jeho potenciál sa využíva minimálne“, myslí si Alexander Matušek prezident Zväzu automobilového priemyslu SR.

Podporu Berlínskej výzve vyjadrili i viaceré európske profesijné združenia v oblasti odpadového hospodárstva ako MWE, FEAD, CEWEP rovnako ako Európske združenie výrobcov energií CEDEC.

Celý text Berlínskej výzvy je k dispozícii TU    

Dôvody na podporu ZEVO

  • Aktuálne neexistuje udržateľnejšia alternatíva pre spracovanie nerecyklovateľných odpadov, ktorá zároveň umožňuje  výrobu energie 
  • Bezpečne a hygienicky zhodnocuje nerecyklovateľný odpad pri súčasnom využití jeho energetického potenciálu.
  • Spolu s triedením a recykláciou vytvára ZEVO vhodné podmienky pre odklon odpadov zo skládok.
  • Dokáže za prísnych environmentálnych podmienok spracovať všetok nerecyklovateľný odpad, ktorý by za iných okolností skončil na skládke.