Blog a médiá / váženie odpadu

Váženie odpadu prináša pozitívny efekt – je ho menej a obce tak ušetria

Odpadu vytvoríme na Slovensku stále viac a viac. Prvé dáta z praxe ukazujú, že motiváciou k nižšej produkcii je aj zavedenie systému jeho váženia pri odvoze z domácností.

Produkcia komunálneho odpadu u nás rastie každý rok. Vlani ho priemerný Slovák vytvoril zhruba 435 kilogramov, čo je oproti číslu spred desiatich rokov nárast o vyše 35 percent.

V hierarchii odpadového hospodárstva je základným kameňom predchádzanie vzniku odpadu, čo je však v praxi nie vždy dosiahnuteľný cieľ. Zvyčajne ho tak supluje požiadavka aspoň znížiť objem odpadu na čo najnižšiu úroveň.

Ako sa ukazuje z prvých dát, k tomuto cieľu obyvateľov okrem osvety a vlastného ekologického správania motivuje aj zavedenie váženia vyvezeného odpadu v obci, s ktorým sa začalo už aj na Slovensku.

Váženie odpadu v jednotlivých nádobách pri odvoze.

Novinka odstraňuje doterajšie plošné rozpočítavanie poplatkov za odvoz odpadu pre domácnosti a zavádza adresnejší systém.

Smart riešenie s čipmi

Ako celý proces funguje? Obec pre domácnosti zabezpečí špeciálne čipy, ktoré sa inštalujú na jednotlivé zberové nádoby.

Pri odvoze smetí inteligentný systém monitoruje počet vysypaných nádob aj hmotnosť odpadu v každej z nich. Vážia sa priamo na smetiarskom aute, ktoré je vybavené takzvanou dynamickou váhou.

Údaje sa pri odvoze zapisujú automaticky a zároveň sa priraďujú ku konkrétnej domácnosti. Výsledkom je prehľadná databáza, v ktorej obec presne vidí, koľko odpadu vyprodukujú jednotlivé domácnosti.

S takouto pomôckou môže starosta či starostka pružne reagovať na to, koľko odpadu v obci vzniká a zohľadniť pri nastavení nastaviť poplatkov to, ktorá domácnosť ho koľko vyprodukuje. Prípadne aj pozitívne motivovať obyvateľov k zodpovednejšiemu triedeniu napríklad formou súťaží.

Podrobné dáta o produkcii odpadu, ktoré dosiaľ obce nemali, môžu poslúžiť aj na optimalizovanie frekvencie vývozu či veľkosti zberných nádob. Obyvateľom pri tom nevznikajú žiadne nové povinnosti, smetnú nádobu naďalej iba postavia pred dom v určenom čase.

Menej odpadu seká náklady

Už len to, že obec zavedie množstvový zber odpadu, prináša pozitívny efekt, pokiaľ ide o správanie obyvateľov a vyprodukovaný objem komunálneho odpadu.

Dáta z prvých obcí ukazujú, že množstvový zber prináša menej vyprodukovaného odpadu.

Potvrdzujú to dáta spoločnosti KOSIT, ktorá službu monitoringu vyvezeného odpadu obciam ponúka pod názvom Férové váženie. Pomenovaním odkazuje na to, že služba do odpadového hospodárstva prináša vyššiu transparentnosť.

Odpad vážia od leta tohto roka v obci Myslina v okrese Humenné a už dlhšie aj v troch obciach na západe Slovenska – Veľké Leváre, Gajary a Plavecké Podhradie.

Čísla za prvý polrok ukázali, o koľko odpadu menej obyvatelia vyprodukovali po zavedení systému. „V týchto troch obciach bol pokles v priemere na úrovni 20 percent,“ hovorí Lucia Šprinc zo spoločnosti KOSIT.

Prepočítané na konkrétne množstvo odpadu – v prípade Veľkých Levár, najväčšej z obcí, to znamenalo o takmer 100 ton smetí menej, čo je výborný výsledok a priaznivý trend v čase, keď objem vyprodukovaného odpadu na jedného obyvateľa všade na Slovensku rastie.

Menej vytvoreného odpadu neoceňuje len naše životné prostredie, ale aj peňaženky. Ak vzniká menej smetí, obec šetrí na ich odvoze, keďže klesá zákonný poplatok aj suma za uloženie na skládku.

Namiesto trendu rozširovania skládok by zároveň menší objem odpadu mohol podporiť aj jeho efektívnejšie využitie – napríklad spracovanie v Zariadení na energetické využitie odpadu (ZEVO), kde z neho vzniká teplo a elektrina.

Úlohou samospráv je očipovať nádoby, údaje zbiera a dodáva zberová spoločnosť.

Skúsenosti prvých obcí s množstvovým zberom môžu byť motiváciou aj pre ďalšie samosprávy. Váženie odpadu by sa postupne malo stať štandardom – zberovým spoločnostiam zákon túto povinnosť určuje od roku 2023.    

Viac informácií o službe Férové váženie nájdete TU.