Blog a médiá / Spojené kráľovstvo

Dočká sa aj Británia? Teplom z odpadu by mohla zásobovať pol milióna domácností

Otázku, ako efektívnejšie nakladať s vyprodukovaným odpadom, intenzívne rieši aj jedna z najväčších svetových ekonomík – Spojené kráľovstvo. Aktuálna štúdia vláde odporúča zamerať sa na podporu Zariadení na energetické využitie odpadu (ZEVO). Profitovať z toho majú daňoví poplatníci aj životné prostredie.

Európske krajiny sa značne líšia v tom, do akej miery dokážu zhodnocovať odpad a využiť ho ako zdroj energie. Kým na Slovensku v súčasnosti týmto spôsobom zužitkujeme len 10 % celej produkcie, v štátoch ako Dánsko, Švédsko či Nórsko je to už viac ako 50 %.

Takzvaný škandinávsky model s vysokou mierou recyklácie a premenou zvyškového nerecyklovateľného odpadu na energiu inšpiruje aj ostatné európske štáty. Bližšie k číslam severských krajín by sa mohlo ocitnúť aj Spojené kráľovstvo. Nasledovanie tejto cesty mu v aktuálnej štúdii odporúča rešpektovaná organizácia Policy Connect. S jej závermi sa stotožňuje aj britské ministerstvo životného prostredia.

Briti ročne vyprodukujú vyše 27 miliónov ton nerecyklovateľného odpadu, značná časť stále končí na skládkach (zdroj: Shutterstock)

Štúdia upozorňuje na to, že krajina momentálne príliš veľa odpadu naďalej skládkuje, respektíve vyváža do zahraničia. Náklady na export odpadu pritom stoja britských daňových poplatníkov až 280 miliónov libier ročne.

Bezodkladný prechod zo skládkovania na ekologickejšie spôsoby nakladania s odpadmi sa žiada najmä v súvislosti s ekologickejším prístupom k spracovaniu odpadu. Ten zahŕňa aj obmedzenie produkcie skládkových plynov (LFG), ktoré tvoria hnijúce zvyšky potravín a ďalšie organické materiály. Zapáchajúca zmes obsahujúca metán, oxidy dusíka a sírovodíka je veľkým rizikom aj pre spodné vody a navyše prispieva ku klimatickej zmene.

Najprijateľnejšie riešenie – premena na energiu

Podobne ako pre Slovensko, kde sa podpora energetického zhodnocovania nerecyklovateľného odpadu ocitla v programovom vyhlásení novej vlády, ide aj v prípade Spojeného kráľovstva o veľkú výzvu. V krajine podľa aktuálnych dát ročne vznikne viac ako 27 miliónov ton odpadu, ktorý sa nedá recyklovať.

Ide o súčet objemu zmesového komunálneho odpad (na Slovensku známy z čiernych kontajnerov) a odpadu, ktorý síce bol vytriedený, ale na recykláciu nie je vhodný. Dôvodov na jeho recyklačnú stopku je hneď niekoľko: môže byť vyrobený z viacerých materiálov, je znečistený alebo môže byť na konci svojho recyklačného cyklu – teda už nemá dostatočnú kvalitu na to, aby sa vrátil do výroby. A práve na túto masu odpadu sa dá podľa Policy Connect pozrieť ako na ekologický zdroj tepla či elektriny.

Každá tona odpadu neumiestneného na skládku zamedzí produkcii 200 kíl emisií oxidu uhličitého. Masa sa zároveň zhodnotí pri výrobe tepla či elektriny (zdroj: Shutterstock)

V porovnaní s archaickým skládkovaním považujú analytici premenu odpadu na energiu za najbezpečnejší a zároveň ekologicky i ekonomicky zodpovednejší spôsob spracovania. Zároveň však upozorňujú, že predpokladom k skutočne ekologickému energetickému zhodnocovaniu je dôsledné vytriedenie plastov a využitie najmodernejších technológií, ktoré minimalizujú uhlíkové emisie.

„Ak by išlo 80 % reziduálneho odpadu do zariadení na energetické zhodnotenie, dokázali by sme generovať nízkouhlíkové teplo pre viac ako pol milióna domácností,“ píše v analýze think-tank. Pre lepšiu predstavu, tento objem by znamenal ekologickejší spôsob kúrenia pre 500-tisíc domácností, čo zodpovedá populácii dvoch veľkých miest Liverpool a Manchester.

Spojené kráľovstvo by sa zároveň vďaka takémuto odklonu odpadu zo skládok vyhlo do roku 2030 až štyrom miliónom ton oxidu uhličitého, čo by znamenalo výraznú redukciu emisií na ceste k uhlíkovej neutralite.

Aj preto Policy Connect navrhuje, aby sa v krajine začalo popri zvyšovaní podielu recyklácie myslieť aj na budovanie ďalších zariadení na zhodnocovanie odpadu a postupne sa tak redukovalo jeho zastarané skládkovanie.

Priestor na súkromné investície

Pod analýzou Policy Connect je podpísaných 13 britských poslancov naprieč politickým spektrom. Tí konštatujú, že bude na vláde, aby upravila príslušné pravidlá a podporila výstavbu Zariadení na energetické využitie odpadu (ZEVO). To by mohlo naštartovať súkromné investície do odvetvia v miliardových objemoch.

EcoPark – Zariadenie na energetické využitie odpadu v severnom Londýne (zdroj: Shutterstock)

Značný potenciál, ktorý predstavuje produkcia ekologického tepla, momentálne podľa politikov brzdí práve neaktuálna národná legislatíva, ale aj slabá koordinácia medzi samosprávami a priemyslom.

Ak by sa to zmenilo, zariadenia na princípe Waste-to-Energy (energia z odpadu, pozn.) by mohli prispieť aj k redukcii emisií z domácností, fabrík či leteckého priemyslu, kde má Spojené kráľovstvo značný dlh.

Uhlíkové emisie totiž zariadenia na energetické využite odpadu dokážu zachytávať a minimalizovať vďaka použitiu moderných technológií. Ako príklad dávajú autori štúdie nórske zariadenie Fortum Oslo Varme, kde sa zachytáva až 90 % CO2.

Spojenému kráľovstvu by zároveň budovanie a prevádzka zariadení na energetické využitie odpadu, ako aj príslušnej infraštruktúry mala priniesť ďalšie súvisiace investície a tiež nové pracovné miesta v regiónoch. Zároveň by sa krajina mohla v budúcnosti vyhnúť doterajšej praxi, keď nerecyklovateľný odpad posiela do Číny a ďalších štátov, čo by takisto prispelo k redukcii uhlíkovej stopy.

Štúdiu privítala aj britská ministerka životného prostredia Rebecca Powová, podľa ktorej je pre spoločnosť kľúčové, aby sa posunula z fázy, keď sa veci vyhadzujú, k nazeraniu na odpad ako zdroj.

Britská ministerka životného prostredia Rebecca Powová sa krajinu snaží doviesť k efektívnejšiemu nakladaniu s odpadom (zdroj: Facebook)

„Chceme sa v tejto oblasti stať svetovým lídrom, aj preto transformujeme svoj odpadový systém vrátane výroby produktov, ktoré sa dajú ľahšie recyklovať alebo opraviť. Odporúčania zo štúdie zvážime, je aj naším cieľom dopracovať sa k uhlíkovej neutralite,“ uviedla.

Energeticky zhodnocujú vyše 11 miliónov ton odpadu
V Spojenom kráľovstve sa podľa posledných dát Eurostatu recykluje zhruba 44 % vyprodukovaného odpadu. Energeticky sa zhodnocuje niečo viac ako tretina, no veľká časť sa naďalej skládkuje, čomu sa krajina chce v budúcnosti rovnako ako ďalšie štáty vyhnúť. Samotných zariadení na energetické využitie odpadu postavili doteraz Briti 47, ich kapacita je viac ako 11 miliónov ton odpadu, vyplýva z údajov organizácie CEWEP. Najväčšie zariadenie na energetické využitie odpadu s názvom EcoPark sa nachádza priamo v Londýne. Vo štvrti Enfield ho otvorili ešte začiatkom 70. rokov minulého storočia a ročne spracuje až 700-tisíc ton odpadu, čo je rovnaký objem ako 50-tisíc známych miestnych autobusov – doubledeckerov.