Koľko emisií vytvorí CCE Šaľa? Málo a my vám povieme prečo

Emisie sú všade okolo nás. Nevznikajú len v priemysle, ale aj v poľnohospodárstve, pri používaní áut alebo pri skládkach odpadu. Nakoľko téma emisií vyvoláva u širokej verejnosti obavy, prinášame zrozumiteľné odpovede na otázky, ktoré ľudí najviac zaujímajú v súvislosti s emisiami zo zariadenia ZEVO, ktoré bude súčasťou Centra cirkulárnej ekonomiky (CCE) v Šali. Dozviete sa:

  • Ako vznikajú emisie z odpadu?
  • Aké technológie na zachytávanie emisií budú použité v CCE?
  • Čo bude vychádzať z komína v CCE?

Ako vznikajú emisie z odpadu?

Až 78 % emisií, ktoré vznikajú pri spracovaní odpadu, produkujú skládky. Ďalších 19 % vzniká pri spracovaní odpadových vôd a kalov a iba 3 % vznikajú pri energetickom zhodnocovaní odpadu v zariadeniach ZEVO. Tieto prekvapujúce informácie zverejnil nedávno Eurostat.

Emisie z odpadu
78 % emisií, ktoré vznikajú pri spracovaní odpadu, produkujú skládky. Ďalších 19 % vzniká pri spracovaní odpadových vôd a kalov a 3 % vznikajú pri energetickom zhodnocovaní odpadu v zariadeniach ZEVO.

Ako je možné, že rozdiely medzi emisiami zo skládkovania a energetického zhodnocovania sú také obrovské?

Odpoveď je jednoduchá: Emisie zo skládky nie sú pod kontrolou.

Skládky 24 hodín denne uvoľňujú do ovzdušia obrovské množstvá emisií. Týmto emisiám sa skrátene hovorí LFG alebo skládkový plyn. Ide o nebezpečný mix škodlivých látok s vysokým pomerom metánu a CO2. Prečo o skládkovom plyne veľa ľudí ani netuší? Lebo je neviditeľný. A ako sa hovorí „čo oči nevidia, to srdce nebolí“.

Keď horí skládka…

Emisie zo skládok vidíme jedine vtedy, keď skládka horí. Pri požiari skládky sa emisie šíria do ovzdušia spolu s dymom vznikajúcim z horenia plastov, gumy, chemikálií a iných vecí, ktoré ľudia bežne vyhadzujú do kontajnerov. Je známe, že víkendový požiar jednej skládky vyprodukuje niekoľkonásobne viac emisií ako celoročná prevádzka ZEVO.

Na Slovensku máme pritom viac ako 100 oficiálnych skládok, pričom v roku 2018 bolo na nich evidovaných viac ako 200 požiarov. Každá slovenská skládka teda v priemere horela viac ako dvakrát za rok. Viete si predstaviť to obrovské množstvo emisií, ktoré uniká takýmto spôsobom do vzduchu? Nehovoriac o miliónoch litrov kontaminovanej vody použitej na hasenie požiarov, ktoré samozrejme končia v pôde a spodných vodách.

Viac o devastujúcich požiaroch skládok v tomto VIDEU:

CCE a technológie na zachytávanie emisií

Natíska sa teda otázka: Nie je rozumnejšie mať emisie pod kontrolou?

Určite áno. Odpad v ZEVO na rozdiel od skládky horí v uzavretom prostredí kotla. Pri teplote 750-850 stupňov Celzia dochádza za 60 minút  k dokonalému prehoreniu odpadov. Vzniknuté teplo najprv ohrieva vodu, premieňa ju na paru a tá poháňa turbínu generátora, čím sa vyrába elektrická energia.

Len pre zaujímavosť, vo Viedni má elektrinu vyrobenú z odpadu až 45 000 domácností. Potom, ako para vykoná svoju prácu a roztočí turbínu, použije sa ako zostatkové teplo na vykurovanie. Opäť príklad – tentoraz zo Slovenska. Vďaka košickému ZEVO má v zime teplo približne 2 400 domácností.

Ale vráťme sa k emisiám. Tie po dôkladnom prehorení odpadu v kotli putujú cez systém 4-stupňového čistenia spalín, kde sa takmer kompletne vyčistia, podobne ako v práčke (viac info TU). Výsledkom celého procesu sú oveľa nižšie hodnoty emisií ako sú  v prípade podobných zariadení vyrábajúcich elektrinu a teplo z fosílnych palív či z biomasy.

Porovnanie emisií, ktoré vznikajú pri spaľovaní hnedého uhlia, štiepky a energetickom zhodnocovaní odpadu v ZEVO.

Na zariadenia ZEVO sú kladené najprísnejšie emisné požiadavky. Aj vďaka tomu ľudia žijúci vo vyspelých krajinách Európy zariadenia ZEVO akceptujú. Zároveň sú radi, že im zariadenia ZEVO pomohli eliminovať skládkovanie na nulu.

Čo sa deje ďalej? Vyčistený dym putuje do 60 metrov vysokého komína, kde sa všetky parametre kontrolujú 24 hodín automatizovaným monitorovacím systémom (AMS). Ktoré to sú, sa dozviete TU. K údajom z AMS majú priamy prístup štátne inšpekčné orgány, ktoré v prípade prekročenia povolených emisných limitov udeľujú prevádzkovateľovi obrovské pokuty.

Viac o tom, ako sa v ZEVO čistia emisie, v TOMTO VIDEU:

Čo bude vychádzať z komína v CCE?

Emisie, ktoré sa reálne dostanú do ovzdušia zo zariadenia ZEVO, tvorí z najväčšej časti dusík ako neškodný a najzastúpenejší prvok v zemskej atmosfére (65%), potom CO2 (9%), kyslík O2 (7%) a vodná para (17%). Zvyšok tvoria minimálne podiely chemických prvkov a zlúčenín CO, NOx, SO2, TZL a iné. Napríklad pri TZL (tuhé znečisťujúce látky) sa do ovzdušia dostanú pri spracovaní jednej tony odpadu len 2 gramy. Veľmi podobné je to aj v prípade ostatných emisií.

Zastúpenie jednotlivých emisií, ktoré produkuje ZEVO.

A teraz si položme kľúčovú otázku: Naozaj chceme uprednostňovať skládkovanie s jeho nekontrolovanou a mnohonásobne vyššou produkciou emisií pred ekologickým spracovaním odpadu v ZEVO?

Odpoveď pre obyvateľov Šale a okolia poskytne nasledujúce zhrnutie:

  1. Emisie, ktoré v CCE Šaľa vzniknú, budú čistené 4-stupňovou filtráciou s použitím špičkovej technológie SCR.
  2. Hodnoty výsledných emisií v komíne budú monitorované systémom AMS. Údaje z AMS sú 24 hodín denne poskytované inšpekcii, ktorá dohliada na dodržanie emisných limitov.
  3. Emisie, ktoré v regióne prostredníctvom ZEVO vzniknú, budú minimálne. Podľa odhadov pôjde maximálne o 1 % z celkových emisií v regióne. Navyše, vzhľadom na skúsenosti s prevádzkovaním ZEVO Košice, už dnes vieme, že tieto hodnoty budú oveľa nižšie.
  4. Uvedomujeme si, že okrem „kontroly nad emisiami“ treba pridať ešte niečo navyše. Aj preto sme sa rozhodli systematicky podporovať ekologické aktivity, ktoré budú organizované miestnymi organizáciami.
  5. Navyše do regiónu prinesieme osvedčený model environmentálneho vzdelávania detí, ktoré za desať rokov len v Košiciach a okolí absolvovalo viac ako 50 000 žiakov.

V prípade záujmu o viac informácií ohľadom projektu CCE Šaľa sme kedykoľvek k dispozícii na info@ewia.sk.