fbpx
Blog a médiá /Médiá / Európski recyklátori bijú na poplach

Európski recyklátori bijú na poplach

Bude chýbať kapacita pre vyše 40 mil. ton odpadu

Európska únia má už teraz vážny problém s kapacitami spracovania odpadu. Priznala to Európska konfederácia recyklátorov – EuRIC (European Recycling Industries Confederation). Podľa stanoviska EuRIC-u, spracovatelia recyklovaného odpadu z rôznych častí Európy nevedia čo s odpadom, ktorý vzniká pri procese recyklácie rôznych priemyselných a komerčných odpadov, ako aj odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Mnohí spracovatelia majú problém nájsť koncové zariadenia, ktoré majú voľné kapacity a dokážu tento odpad spracovať.

https://euric-aisbl.eu/position-papers/item/300-statement-on-issues-stemming-from-the-lack-of-capacity-for-ultimate-residual-waste

Vo väčšine európskych krajín je skládkovanie zakázané alebo obmedzené na minimum a existujúcich zariadení na energetické využitie odpadu(ZEVO), ktoré by takýto odpad dokázali spracovať je stále málo. Na zložitú situáciu preto zareagoval aj CEWEP (Konfederácia európskych zariadení na energetické využitie odpadu), ktorý spolu s výskumným inštitútom Prognos upozornil, že do roku 2035 budú potrebné kapacity na spracovanie 142 miliónov ton odpadu.

Podľa CEWEP-u je súčasná kapacita materiálového a energetického spracovania odpadu takmer 100 miliónov ton ročne, to znamená, že v roku 2035 budú chýbať kapacity na spracovanie 40 miliónov ton odpadu. Odhad zahŕňa už aj stanovené ciele EÚ v oblasti komunálneho odpadu a ciele recyklácie komerčného a priemyselného odpadu.

http://www.cewep.eu/cewep-capacity-calculations/

„Prechod na cirkulárnu ekonomiku len začína. Dnes sa stále ukladá na skládky štvrtina komunálneho odpadu EÚ. Menej než polovica komunálneho odpadu sa recykluje, alebo kompostuje. Samotné nové ciele recyklácie komunálneho odpadu tieto problémy nevyriešia. Európske zariadenia na energetické využitie odpadu (ZEVO) momentálne pracujú na plný výkon.“ hovorí Paul De Bruycker, predseda CEWEP.

Ciele európskej únie týkajúce sa roku 2035 hovoria o eliminácii skládkovania na 10% a rastu recyklácie na 65%. Aby sa dodržali, CEWEP považuje za nevyhnutné zabezpečiť nové kapacity na spracovanie zvyškového odpadu.

„Slovensko je na tom z hľadiska kapacít na energetické využitie odpadu ešte horšie ako zvyšok Európskej únie. Momentálne disponujeme iba dvomi zariadeniami – v Bratislave a Košiciach. Pokiaľ budeme čakať so založenými rukami do roku 2035, budeme čeliť vážnej kríze spracovania odpadu. Následkom bude hromadenie odpadu, jeho skládkovanie, ale aj ilegálne obchodovanie s ním v rámci celej Európy. Je nevyhnutné, aby sme o tejto téme začali otvorene diskutovať a našli dlhodobé riešenie tohto problému,“ dodáva Marián Christenko, viceprezident CEWEP a generálny riaditeľ spoločností KOSIT a.s. a ewia a.s.

Energetické využitie prispieva k dekontaminácii rôznych druhov zvyškového odpadu, ako napr.:

  • hygienických odpadov
  • plastov a mnohých iných druhov odpadu, ktoré obsahujú nebezpečné látky: ftaláty, brómované spomaľovače horenia, iné odolné biologické znečisťujúce látky, ťažké kovy;
  • odpadu z triediacich a recyklačných zariadení: častí odpadu, ktoré majú nižšiu kvalitu (napríklad degradovaný materiál, ktorý už bol opakovane recyklovaný),
  • znečisteného alebo zmiešaného odpadu, ktorý nemožno recyklovať
  • zvyškového odpadu po separovanom zbere.

Tieto toky odpadu by sa podľa princípov cirkulárnej ekonomiky nemali vracať do cyklu zdrojov.

EuRIC (Európska konfederácia recyklátorov) je organizáciou, ktorá zastrešuje európske spoločnosti pôsobiace v
oblasti recyklácie odpadu.

CEWEP (Konfederácia európskych zariadení na energetické využitie odpadu) je zastrešujúcim združením prevádzkovateľov zariadení na energetickú likvidáciu odpadu v Európe. Členovia CEWEP sa zaviazali zabezpečiť vysoké environmentálne normy, dosahovať nízke emisie a využívať najmodernejšiu výrobu energie zo zvyškového odpadu, ktorý sa nedá recyklovať trvalo udržateľným spôsobom.

KOSIT a.s. je technologicky inovatívnou spoločnosťou, ktorá na profesionálnej úrovni poskytuje komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva pre komunálny sektor, priemysel, obchod ale aj v oblasti individuálnych zákazníkov.

ewia a.s. je spoločnosť, ktorá vznikla s cieľom naplnenia ambície o prechode z lineárnej na cirkulárnu ekonomiku. Jej víziou je spoločnosť bez odpadov. Zhmotnením tejto vízie je projekt Centier cirkulárnej ekonomiky (CCE) s integrovaným Zariadením na energetické využitie odpadu (ZEVO).