fbpx
Blog a médiá /Odpady / Bod zlomu v nakladaní s odpadmi: Energetické zhodnotenie odpadov bude lacnejšie ako skládkovanie

Bod zlomu v nakladaní s odpadmi: Energetické zhodnotenie odpadov bude lacnejšie ako skládkovanie

Posledné roky priniesli niekoľko míľnikov v cenách nakladania s komunálnym odpadom. Závislosť slovenského odpadového hospodárstva na skládkovaní sa môže odraziť aj v peňaženkách slovenských domácností. 

V tomto roku dosiahli ceny skládkovania prvýkrát v histórii úroveň cien energetického zhodnocovania odpadov. Do budúcnosti sa budú nožnice ešte viac roztvárať, ukazuje najnovšia analýza investičnej skupiny WOOD & Company. Ekonomická výhodnosť skládkovania bola pritom najčastejším argumentom pri preferovaní tohto spôsobu nakladania s odpadmi.

Nárast poplatkov za skládkovanie sa môže odraziť aj na rozpočte slovenských domácností. Na skládkach končí komunálny odpad z 80% územia Slovenska a energeticky sa zhodnocuje iba v Košiciach a v Bratislave. Analýza odhaľuje, čo spôsobilo zvýšené ceny skládkovania a aký je výhľad do budúcnosti.

Míľnik č.1: V roku 2019 zvýšil Envirofond poplatky za skládkovanie, ceny skokovo rastú

Do roku 2018 boli ceny odvozu odpadu na skládky stabilné. Náklady sa však skladajú z dvoch zložiek: samotnej ceny za uloženie na skládku a poplatkov do Envirofondu. Práve tieto poplatky v roku 2019 prvýkrát narástli a odvtedy sa každým rokom ďalej zvyšovali.

Tabuľka poplatkov za ukladanie zmesového komunálneho odpadu na skládky za rok 2019, 2020 a 2021

Čím vyššiu mieru triedenia komunálneho odpadu samospráva má, tým menšie poplatky platí. Celkové priemerné náklady samospráv na skládkovanie však narástali takmer dvojnásobne, zo 40 eur v roku 2018 za tonu na 76 eur v roku 2021.

Míľnik č.2: V roku 2022 sa cena skládkovania vyrovnala energetickému zhodnocovaniu v ZEVO

Jednou z alternatív ako nakladať s odpadom je premieňať ho na teplo a elektrinu v zariadeniach na energetické využitie odpadu (ZEVO). Na Slovensku sa odpad energeticky zhodnocuje iba v Bratislave a Košiciach. Teplo do domácností dodáva iba košické ZEVO.

Premena jednej tony odpadu na elektrinu a teplo vychádza dlhodobo na približne 76 eur. Cena tejto formy zhodnocovania komunálneho odpadu tiež v posledných rokoch rástla, ale nie takým rýchlym tempom ako skládkovanie. 

Graf ukazuje porovnanie vývoja cien v rokoch 2018 až 2023 podľa typu nakladania so zmesovým komunálnym odpadom.

Míľnik č.3: Budúci rok budú ZEVO lacnejšie ako skládky

Budúci rok zrejme prinesie ďalšie zvyšovanie nákladov na skládkovanie. Dôvodom je zavedenie povinnej úpravy zmesového komunálneho odpadu pred jeho uložením na skládku. Malo by sa tak zabrániť tvorbe a úniku skládkových plynov, najmä metánu, do ovzdušia. Takáto úprava si však vyžaduje ďalšie investície a ministerstvo životného prostredia už avizovalo, že opatrenie bude od januára 2023 platné bez ďalšieho odkladu.

Graf vývoja cien za jednu tonu zmesového komunálneho odpadu uloženej na skládku s grafickým zobrazenám štruktúry ceny zloženej z poplatku majiteľovi skládky, poplatku pre ENVIROFOND a priemerného poplatku za úpravu pred skládkovaním.

“Zhodnotenie tony odpadu v ZEVO dosiahne v roku 2023 cenu 84 eur,” hovorí Eva Sadovská, analytička WOOD & Company. “Naopak, výdavky samospráv, ktoré ukladajú odpad na skládky môžu rásť na úroveň 100 až 120 eur za tonu,” dodáva.  

Kto to zaplatí? 

V prípade, že samosprávy v najbližších rokoch nezmenia prístup k nakladaniu s odpadmi, zvýšené ceny zaplatia občania cez komunálne poplatky. Podľa prepočtov WOOD & Company a údajov Štatistického úradu, slovenské domácnosti platia za zber odpadu v priemere o 31% viac ako v roku 2018. 

Aj keď sa samosprávy snažia zvýšené náklady na skládkovanie neodzrkadlovať do zvyšovania komunálnych poplatkov, dlhodobo je takýto stav neudržateľný. Vzhľadom k tomu, že 80% miest a obcí vozí odpad na skládky, zvyšovanie nákladov sa bude musieť premietnuť aj do úrovne komunálnych poplatkov.  

Stabilitu cien môžu priniesť nové ZEVO

Analýza WOOD & Company predpokladá, že nožnice medzi cenami skládkovania a energetického zhodnocovania odpadu sa budú ďalej roztvárať. Riešením môže byť zvýšenie kapacít energetického zhodnocovania odpadov. Spoločnosť ewia má zámer postaviť na Slovensku päť Centier cirkulárnej ekonomiky (CCE), ktorých súčasťou bude aj ZEVO.

Navýšením kapacít by sme sa priblížili cieľu Európskej únie znížiť úroveň skládkovania do roku 2035 pod 10%. Momentálne končí u nás na skládkach až takmer polovica vyprodukovaného komunálneho odpadu.

Cenovú stabilitu by ZEVO mohli priniesť nielen pri nakladaní s odpadom, ale aj pri výrobe tepla a jeho distribúcii pre tisícky domácností. Vo svetle vojny na Ukrajine a zvyšujúcich sa cien plynu je nerecyklovateľný odpad premenený na teplo alternatívou voči vykurovaniu ruským plynom.